Vad gör styrelsen inför årsstämman #1: delägarförteckning

Här kommer lite information om vad som görs innan vi i samfälligheten har vår årsstämma.

Stämman äger i år rum 16 mars och just nu är styrelsen igång med bitar som (eventuell) lokalbokning, ekonomi, revision och liknande. Dagens inlägg handlar om delägarförteckning. I bilden som ni ser har jag just fått äkta post från Lantmäteriet med samfällighetens delägarförteckning. Den visar vilka som äger fastigheterna i samfälligheten. Den måste beställas från Lantmäteriet i god tid innan stämman.

Utifrån delägarförteckningen skapar sekreteraren en debiteringslängd. Den finns med på dagordningen för stämman och vi röstar om att godkänna den varje år. I debiteringslängden står alla fastighetsägare och därefter vilken månadssumma vi betalar. Utan att rösta om debiteringslängden kan vi i styrelsen inte ta in dessa avgifter, som ju går till allt vårt gemensamma (trädgårdsskötsel, underhåll osv). Därför är både delägarförteckning och debiteringslängd två viktiga bitar inför stämman!