Besiktning av delarbete 1, 20220118

Idag genomfördes en besiktning av den första delen av bullerplankets renovering. Svetsningen undersöktes specifikt.
Styrelsen har skrivit avtal med byggföretaget om att göra delarbeten av bullerplanket med tillhörande inspektioner för att säkerställa att bygget utförs på rätt sätt. Del 1 av arbetet sträcker sig fram till samfällighetens vattenförråd, del 2 fram till cykelbanan och del 3 fram till vändplatsen. Genom att ha detta tillvägagångssätt är det styrelsens ambition att få koll på arbetet genom hela processen. Vi inväntar besiktningsprotokoll, men arbetet rullar på enligt tidsplan så här långt.

besiktning
Besiktning pågår