Årsmöte och ränteavdrag

Hej!
Alla dokument inför årsmötet 20/3 finns uppladdade här på hemsidan under fliken Protokoll–>Årsstämma–>2024. I den mappen finns även ett dokument om möjlighet till ränteavdrag inför årets deklaration. Vi ses på årsmötet!! (om du glömt anmäla dig kontakta mig Axel Blomquist)

Extrastämma

Hej kära grannar!

Då vi på ordinarie årsstämma inte lyckades välja ny ordförande har vi i styrelsen beslutat om en extrastämma;

  • Plats: Lekplatsen.
  • Tid: Söndag 2023-04-16 kl 16:00

Valberedningen har sammanträtt och meddelat att de föreslår Linda Johnsson som ny ordförande på 1 år samt att Tomas Sjökvist avancerar i rekordfart från suppleant till ordinarie ledamot. Detta förslag ska vi alltså rösta om på mötet.

Vi ses där och då!

Hälsningar

Styrelsen/Axel

Gelbgjutarens årsstämma har ägt rum

Igår kväll hölls Gelbgjutarens årsstämma. Många ärenden diskuterades, bland annat nya skyltar till området, hjärtstartare osv. En arbetsgrupp för solceller bildades också. Några tuffare ämnen var också på dagordningen, bland annat diskuterades närvaron på städdagar, eftersom en motion inkommit där förslaget var att belöna dem som deltar på städdagar genom en sänkning av dessas avgift. Motionen hade inkommit pga lågt deltagande på städdagar (10/29 fastigheter deltog senast, 11/29 dessförinnan). Motionen avslogs. Nuvarande morot med grill & dryck verkar inte vara tillräcklig för deltagandet på städdagar, men kanske har någon idéer för hur vi får fler att delta?

Ytterligare ett tufft ämne som var uppe var höjning av arvodet till styrelsen. Många idéer och synpunkter framkom, dialogen var intressant. Motionen hade inkommit då valberedningen lagt många timmar på att hitta personer till styrelsen men näppeligen lyckats, vilket givit idén att en mer skälig ersättning skulle kunna öka villigheten att ingå i styrelsen. Under diskussionen tog dåvarande ordförande Åsa ordet och meddelade att hon bestämt sig för att dra tillbaka sin kandidatur, tyvärr föranlett av den hårda ton hon fått möta i rollen som ordförande. Stämman beslutade om en höjning med ett halvt prisbasbelopp som ersättning till styrelsen. Samfälligheten står nu utan ordförande och en extrastämma måste utlysas så fort som möjligt för att hitta ordförande. En ny valberedning valdes och den börjar jobba inom kort.

Budgeten godkändes och den nya avgiften i samfälligheten är 1700:-/månad. Den nya summan inbetalas från och med mars månadsslut.

Stämman bjöds på sedvanlig landgång med dryck. Mot slutet blev tiden knapp då larmet skulle gå igång 21.30, men alla hjälptes åt att komma ut ur lokalen snabbt och bra. Stämmans anteckningar är på gång och kommer stadgeenligt att läggas på hemsidan senast två veckor från igår. Välkomna med frågor till info@gelbgjutaren.se