Extrastämma

Hej kära grannar!

Då vi på ordinarie årsstämma inte lyckades välja ny ordförande har vi i styrelsen beslutat om en extrastämma;

  • Plats: Lekplatsen.
  • Tid: Söndag 2023-04-16 kl 16:00

Valberedningen har sammanträtt och meddelat att de föreslår Linda Johnsson som ny ordförande på 1 år samt att Tomas Sjökvist avancerar i rekordfart från suppleant till ordinarie ledamot. Detta förslag ska vi alltså rösta om på mötet.

Vi ses där och då!

Hälsningar

Styrelsen/Axel

Gelbgjutarens årsstämma har ägt rum

Igår kväll hölls Gelbgjutarens årsstämma. Många ärenden diskuterades, bland annat nya skyltar till området, hjärtstartare osv. En arbetsgrupp för solceller bildades också. Några tuffare ämnen var också på dagordningen, bland annat diskuterades närvaron på städdagar, eftersom en motion inkommit där förslaget var att belöna dem som deltar på städdagar genom en sänkning av dessas avgift. Motionen hade inkommit pga lågt deltagande på städdagar (10/29 fastigheter deltog senast, 11/29 dessförinnan). Motionen avslogs. Nuvarande morot med grill & dryck verkar inte vara tillräcklig för deltagandet på städdagar, men kanske har någon idéer för hur vi får fler att delta?

Ytterligare ett tufft ämne som var uppe var höjning av arvodet till styrelsen. Många idéer och synpunkter framkom, dialogen var intressant. Motionen hade inkommit då valberedningen lagt många timmar på att hitta personer till styrelsen men näppeligen lyckats, vilket givit idén att en mer skälig ersättning skulle kunna öka villigheten att ingå i styrelsen. Under diskussionen tog dåvarande ordförande Åsa ordet och meddelade att hon bestämt sig för att dra tillbaka sin kandidatur, tyvärr föranlett av den hårda ton hon fått möta i rollen som ordförande. Stämman beslutade om en höjning med ett halvt prisbasbelopp som ersättning till styrelsen. Samfälligheten står nu utan ordförande och en extrastämma måste utlysas så fort som möjligt för att hitta ordförande. En ny valberedning valdes och den börjar jobba inom kort.

Budgeten godkändes och den nya avgiften i samfälligheten är 1700:-/månad. Den nya summan inbetalas från och med mars månadsslut.

Stämman bjöds på sedvanlig landgång med dryck. Mot slutet blev tiden knapp då larmet skulle gå igång 21.30, men alla hjälptes åt att komma ut ur lokalen snabbt och bra. Stämmans anteckningar är på gång och kommer stadgeenligt att läggas på hemsidan senast två veckor från igår. Välkomna med frågor till info@gelbgjutaren.se

Inspektion bullerplank, delarbete 2

Idag 4/3 träffade styrelsen inspektören för genomgång av bullerplankets delarbete 2. Svetsningen fick godkänt. Vi fick veta att det går bra att sätta tryckimpregnerat trä intill murkna reglar så länge de nya reglarna fästs i friskt trä. Är regeln för murken bör ny regel sättas i närheten av den murkna för ökad stabilitet. Att riva de murkna reglarna rekommenderas inte eftersom mineritskivan riskerar att skadas. Panelen på utsidan kan sättas med något större glipa för luftgenomströmning, men det fick ingen anmärkning eftersom luftgenomströmningen ändå är tillräckligt god. Delarbete 2 godkändes och dokumentation kommer inom kort från inspektören.

Bullerplanksrenovering

Styrelsen har fått in synpunkter om renoveringen av bullerplanket. Vi tackar för allt som kan hjälpa oss framåt i renoveringen. Vi har gärna dialog med er medlemmar eftersom det kan förbättra arbetet. Vi vill samtidigt passa på att nämna hur förutsättningarna och arbetsgången är tänkt.

När vi upptäckte att bullerplanket var rostigt i sina infästningar ville vi komma igång med en renovering eftersom vi ansåg att det fanns en rasrisk. Ett helt nytt plank hade varit det bästa, men samfälligheten har inte pengar i den omfattningen att vi kan få ihop till något nytt på flera år. Vi röstade därför på stämman om extrainsättningar, samtidigt som vi använde av det sparkapital vi hade, för att komma igång med renoveringen. Vi såg det inte som ett alternativ att ta in en omgång extrainsättning till på 6000 kr/fastighet, dels eftersom det är en stor summa för många, men främst för att inte riskera ras ut mot PA Hanssons väg.

Budgeten på runt 300 000 var liten och de prisförslag vi fick in låg på det dubbla, men det företag vi valde låg prisförslaget på vår målsumma. Företaget är ganska nytt, så för att försäkra oss om bästa möjliga arbetsgång valde vi att lägga upp ett kontrakt med assistans av jurist. Vi valde också att lägga upp arbetsgången med tre delarbeten, där vi lagt till inspektion med inspektionsfirma efter varje delarbete. Pengarna betalas ut till snickeriföretaget om arbetet utförs enligt kontraktet och om inspektionen blir godkänd.

Det är lätt att gissa att arbetet kanske flutit på annorlunda med ett stort, etablerat företag, men ovan nämnda skäl (rasrisk och liten budget) gör att vi ibland stöter på problem i processen, samtidigt som arbetet rullar på och säkerställs genom inspektion. I inspektionen av första delarbetet godkändes svetsningen av de rostiga balkarna, så redan där är vi ju en bit på väg gällande rasrisken. I slutändan är målet att ha ett förbättrat plank utan rasrisk. Och som tidigare kommunicerats så ber vi om ursäkt för de besvär som renoveringen orsakar för våra medlemmar.

Har ni frågor om bullerplankets renovering? Jag brygger en kanna kaffe söndag eftermiddag den 6/3 och finns tillgänglig på lekplatsen klockan 15.00 för att besvara de frågor ni har. Ni har också möjlighet att framföra allehanda synpunkter som ni har, så kommer jag att försöka ta dem vidare så gott det går. Vänliga hälsningar Helena för styrelsen