Sammanfattning av vad styrelsen jobbat med under 2020. Del 1: bullerplanket!

2019 avslutades med att vattenförrådet kom på plats, ett omfattande arbete krävdes för att förrådet kunde renoveras så att Eons nya anläggning skulle stå säkert.

2020 inleddes med att bullerplanket på olika sätt undersöktes. Dessvärre visade sig bullerplanket vara i dåligt skick, då de balkar som håller det uppe är rostiga nere vid marken, vilket inte bådar gott såklart. Flera frågor uppstod: kunde planket renoveras eller måste det bytas ut, och vilken kostnad blir det? Vad händer om planket välter ut mot gatan?
Rikard, Helena och Åsa jobbade med olika frågor relaterade till planket. Offerter har tagits in för renovering av plankets insida, där tanken i huvudsak har varit att gjuta stöd vid sidorna av balkarna och upprusta det trä och de skivor som sitter inuti planket. Vår områdesentreprenör har också delvis undersökt partier av planket.
Finansieringen av renovering undersöktes av Helena och Åsa. Vi hade telefonmöte med en juridisk byrå där mannen vi talade med hade jobbat för Villaägarna tidigare, så han hade mycket samfällighetsjuridisk kompetens.

Det finns olika sätt att ta in pengar för renovering i en samfällighet. En möjlighet är att ta banklån, men där har det visat sig att banker ger dåliga lån till samfälligheter – snabb avbetalningstakt och hög ränta. En annan möjlighet är att höja månadsavgiften, men beslut därom måste fattas av årsstämman. En tredje möjlighet är att årsstämman beslutar att alla fastigheter gör exempelvis tre inbetalningar under årets gång. Det juridiska visade sig vara särskilt intressant. Om planket bedöms vara i farligt dåligt skick och stämman mot förmodan år efter år skulle rösta mot förslaget att renovera bullerplanket kan en styrelse ta hjälp av Vägverket, som i så fall sänder ut brev till samtliga fastigheter där riskerna med planket beskrivs och där det också beskrivs att vi kan bli skadeståndsskyldiga om planket välter. Detta fick vi veta av juristen.

Han berättade vidare att om stämman, också mot förmodan, skulle fortsätta att motsätta sig renovering bör styrelsen avsäga sig sina poster och ställa dem till förfogande. Bildas inte en ny styrelse måste Länsstyrelsen träda in och då kommer det att kosta pengar för samfälligheten.
Om vi på stämman skulle rösta om ekonomin kring bullerplanket gäller i första hand acklamation vid beslut, ljudligt bifall. Det behövs inte kvalificerad majoritet för beslutet. Det räcker med enkel majoritet, dvs om 7 av 29 fastigheter dyker upp till stämman och vi får majoritet för beslutet så kan vi gå vidare. Vi har som styrelse plikt att upplysa om vilka förändringar som behövs göras och vilka ekonomiska ansatser som krävs, det är vår skyldighet.

För lån hos bank så går det också att pantsätta samfällighetens mark. Vi skickar i så fall brev till Lantmäteriet med begäran om pantbrev på föreningens mark. Med pantsättning av marken kan banken vara mer positiv till att bevilja lån. Pantbrev kostar dock en viss procent av beloppet som marken är värd.

I dagsläget har Rikard kommit långt med offerterna för planket och det mesta kring finansieringsmöjligheterna är också utredda. Vi får se vilken summa renoveringen landar på och hur vi på bästa sätt tar frågan vidare.

Förberedelser inför årsmöte

Torsdag 14/1 kommer styrelsen att ha möte för att börja förbereda årsstämman 17/3. Med tanke på samhällsläget och smittspridning så kommer årsmötet nog att få hållas digitalt. Kulladalsskolans matsal är bokad i fall det går att träffas fysiskt. Det kommer snart en lapp för att lämna in motioner. Vet man redan nu att man vill lämna en motion går det såklart bra.

Mötesanteckningar från 2020 laddas nu upp på hemsidan om ni vill läsa. Arbetet för styrelsen har under 2020 mycket handlat om att undersöka finansiering och renovering av vårt bullerplank, att titta på dränering, rör och brunnar, att som styrelse arbeta med Visma för våra fakturor, belysning på parkering, områdesskötsel, besiktning av lekplatsen och eventuell övervakning av parkeringsplatsen, med mycket mer!

Välkomna att kontakta oss på info@gelbgjutaren.se om ni har några frågor!

Låst cykelgrind

Kära grannar,

Det har under en tid varit problem med cykelgrinden invid husknuten mellan Andersgatan 9 och 11. Grinden har lämnats öppen och även monterats ned. Boende i fastigheterna i närheten har rapporterat problem med att cyklar kommer med hört fart denna väg. För att lösa detta görs nu ett försök att hålla grindarna låsta. Om ni behöver öppna grinden var god ta kontakt med styrelsen. Låset är av sådan kvalité att räddningstjänsten kan forcera vid behov.

Styrelsens arbete fortsätter

Samfällighetens styrelse fortsätter sitt arbete med möte ca en gång per månad. Till varje möte finns en dagordning med saker som ska diskuteras och beslutas. Nu på torsdag ska vi ses hemma hos Åsa. På dagordningen står bland annat frågor om parkeringsövervakning, områdesentreprenör och höstens stora följetång bullerplankets vara eller icke vara. 

Alltså en blänkare om att arbete fortgår löpande och att ni i föreningen gärna får komma in med förslag/rapporter som ni vill att vi ska diskutera på mötena.

/Styrelsen (via Axel)

Är styrelsen något för dig?

Årsmötet närmar sig och det dags för Gelbgjutarens valberedning att bereda förslag till nya förtroendevalda, dvs ordförande, ordinarie ledamöter och suppleant till styrelsen samt förslag till revisorer.
Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år, mer eller mindre beroende på arbetsbelastning. Revisorer deltar i ett av dessa möten samt har ett förberedande möte.

Detta är härmed en förfrågan till Gelbgjutarens medlemmar ifall det finns någon som är intresserad av dessa positioner. Om ett sådant intresse finnes vänligen kontakta Torbern Tagesson eller Sofia Lödöen senast den 24 januari.

Det går även att maila valberedningen.

Hälsningar
Valberedningen

Sydantenn

Där är ju en del frågor om vad som ska göras om man upplever störningar i driften av kabel TV och/eller bredbandet

Dessvärre finns det ingen lätt pdf-guide att tillgå då dessa tenderar bli inaktuella så Sydantenn hänvisar till sin hemsida, skulle problemet vara att man inte kommer ut på nätet så kan man självklart ringa deras kundtjänst på 040-6012222.

På Sydantenns hemsida kan man välja vilket område man behöver hjälp med:
För TV så är det IPTV som gäller
För bredband
För IP-telefoni
För e-post

Allra bäst är att alltid kolla driftinformation innan man kontaktar Sydantenn.

Ett lite tips är om att ni upplever problem är att starta om enheten genom att helt enkelt dra ut kontkten och vänta 12 sekunder sedan koppla in enheten igen.

Julgranständning

Liten teaser:
Den 1:a advent dvs den 1 december är det dags för Gelbgjutarens traditionella “julgranständning” med glögg och pepparkakor.
Mer info kommer när det närmar sig.

Hälsningar
Styrelsen

Förnyelse av fjärrvärmecentralen hos Samfälligheten Gelbgjutaren

E.ON Värme investerar för framtiden och totalrenoverar Gelbgjutarens fjärrvärmecentral. Den gamla fjärrvärmecentralen närmar sig slutet av sin livslängd och kommer att rivas. En helt ny och modern fjärrvärmecentral kommer att installeras i dess ställe. Renoveringens syfte är att trygga en säker och effektiv värmeleverans för många år framöver.

Renoveringen startar måndagen den 16 september 2019, kl. 07:00 och planeras att pågå som längst till tisdagen den 17 september 2019 kl. 17:00 . Under E.ON Värmes renoveringsarbete kommer både radiatorvärmen och varmvattnet att vara helt bortkopplat. Samtidigt som E.ON Värme utför arbete på fjärrvärmecentralen har Samfällighet Gelbgjutaren beslutat att få utfört arbete som kommer att påverka kallvattnet, varför kallvattnet i perioder också kommer att vara avstängt under nämnda dagar. Tappa gärna upp kallvatten i förväg i t.ex. dunkar för ert husbehov.

Om du önskar uppdaterad information om avbrottet i realtid rekommenderas E.ONs tjänst föravbrottsinformation via sms eller e‐post.

Vid frågor rörande E.ON Värmes arbete kontakta: Christian Helgesson, 0703‐067791