Nyttjanderättsavtal parkeringsplatser

Idag har alla fått ett dokument i sin brevlåda som handlar om parkeringsplatserna. Det är ett nyttjanderättsavtal för att det ska vara möjligt för medlemmarna att dra el för installation av laddmöjlighet till bil på sin parkeringsplats. Underteckna och lämna till Åsa, stort tack på förhand!

Mer information finns att läsa i dokumentet som bifogas nyttjanderättsavtalet. Alla frågor är välkomna eller kom och prata med någon av oss i styrelsen.