Är styrelsen något för dig?

Årsmötet närmar sig och det dags för Gelbgjutarens valberedning att bereda förslag till nya förtroendevalda, dvs ordförande, ordinarie ledamöter och suppleant till styrelsen samt förslag till revisorer.
Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år, mer eller mindre beroende på arbetsbelastning. Revisorer deltar i ett av dessa möten samt har ett förberedande möte.

Detta är härmed en förfrågan till Gelbgjutarens medlemmar ifall det finns någon som är intresserad av dessa positioner. Om ett sådant intresse finnes vänligen kontakta Torbern Tagesson eller Sofia Lödöen senast den 24 januari.

Det går även att maila valberedningen.

Hälsningar
Valberedningen