Styrelsens arbete fortsätter

Samfällighetens styrelse fortsätter sitt arbete med möte ca en gång per månad. Till varje möte finns en dagordning med saker som ska diskuteras och beslutas. Nu på torsdag ska vi ses hemma hos Åsa. På dagordningen står bland annat frågor om parkeringsövervakning, områdesentreprenör och höstens stora följetång bullerplankets vara eller icke vara. 

Alltså en blänkare om att arbete fortgår löpande och att ni i föreningen gärna får komma in med förslag/rapporter som ni vill att vi ska diskutera på mötena.

/Styrelsen (via Axel)