Alla inlägg av Axel Blomquist

Låst cykelgrind

Kära grannar,

Det har under en tid varit problem med cykelgrinden invid husknuten mellan Andersgatan 9 och 11. Grinden har lämnats öppen och även monterats ned. Boende i fastigheterna i närheten har rapporterat problem med att cyklar kommer med hört fart denna väg. För att lösa detta görs nu ett försök att hålla grindarna låsta. Om ni behöver öppna grinden var god ta kontakt med styrelsen. Låset är av sådan kvalité att räddningstjänsten kan forcera vid behov.

Styrelsens arbete fortsätter

Samfällighetens styrelse fortsätter sitt arbete med möte ca en gång per månad. Till varje möte finns en dagordning med saker som ska diskuteras och beslutas. Nu på torsdag ska vi ses hemma hos Åsa. På dagordningen står bland annat frågor om parkeringsövervakning, områdesentreprenör och höstens stora följetång bullerplankets vara eller icke vara. 

Alltså en blänkare om att arbete fortgår löpande och att ni i föreningen gärna får komma in med förslag/rapporter som ni vill att vi ska diskutera på mötena.

/Styrelsen (via Axel)