Belysning och bullerplank

Parkeringens belysning
För en kort tid sedan installerades nya lampor på områdets södra parkering så att vi skulle få samma styrka på norra parkeringen som på södra. Bytet fanns med i vår underhållsplan. Boende på Andersgatan, alltså mittemot lamporna, kontaktade styrelsen och undrade om ljuset går att ändra eftersom det lyser in i deras rum och upplevs störande. Styrelsen har kontaktat elföretaget som gjort bytet och fått bekräftat att det är samma lampor som på norra parkeringen. Vi får nu tillsammans med elföretaget se om vi kan hitta en lösning som ger tillräcklig styrka över parkeringen men som inte upplevs som störande för boende kring oss.

Bullerplank
Renoveringen av vårt bullerplank: som Styrelsen tidigare meddelat inkom ett prisförslag på kring 300 000:- för renoveringen av vårt bullerplank. Detta prisförslag kom från Jessve snickeri. Det var den summa som vi diskuterat tillsammans i samfälligheten och tillsammans också sparat in pengar till. Övriga offerter låg på upp mot dubbla priset. Styrelsen har nu skrivit avtal med Jessve snickeri. Vi har haft avtalet hos vår jurist så att det så långt som möjligt kan bli en säker process. Är ni intresserade av att se avtal och liknande, så hör av er till oss, vi har dokumenten tillgängliga. Jessve snickeri kan därmed inom kort gå igång med renoveringen. Styrelsen kommer snart kontakta medlemmar vars trädgårdar berörs av renoveringen så att det blir en bra arbetsgång.

Trevlig adventshelg! önskar Styrelsen