Alla inlägg av Helena Stjernberg

Inspektion bullerplank, delarbete 2

Idag 4/3 träffade styrelsen inspektören för genomgång av bullerplankets delarbete 2. Svetsningen fick godkänt. Vi fick veta att det går bra att sätta tryckimpregnerat trä intill murkna reglar så länge de nya reglarna fästs i friskt trä. Är regeln för murken bör ny regel sättas i närheten av den murkna för ökad stabilitet. Att riva de murkna reglarna rekommenderas inte eftersom mineritskivan riskerar att skadas. Panelen på utsidan kan sättas med något större glipa för luftgenomströmning, men det fick ingen anmärkning eftersom luftgenomströmningen ändå är tillräckligt god. Delarbete 2 godkändes och dokumentation kommer inom kort från inspektören.

Bullerplanksrenovering

Styrelsen har fått in synpunkter om renoveringen av bullerplanket. Vi tackar för allt som kan hjälpa oss framåt i renoveringen. Vi har gärna dialog med er medlemmar eftersom det kan förbättra arbetet. Vi vill samtidigt passa på att nämna hur förutsättningarna och arbetsgången är tänkt.

När vi upptäckte att bullerplanket var rostigt i sina infästningar ville vi komma igång med en renovering eftersom vi ansåg att det fanns en rasrisk. Ett helt nytt plank hade varit det bästa, men samfälligheten har inte pengar i den omfattningen att vi kan få ihop till något nytt på flera år. Vi röstade därför på stämman om extrainsättningar, samtidigt som vi använde av det sparkapital vi hade, för att komma igång med renoveringen. Vi såg det inte som ett alternativ att ta in en omgång extrainsättning till på 6000 kr/fastighet, dels eftersom det är en stor summa för många, men främst för att inte riskera ras ut mot PA Hanssons väg.

Budgeten på runt 300 000 var liten och de prisförslag vi fick in låg på det dubbla, men det företag vi valde låg prisförslaget på vår målsumma. Företaget är ganska nytt, så för att försäkra oss om bästa möjliga arbetsgång valde vi att lägga upp ett kontrakt med assistans av jurist. Vi valde också att lägga upp arbetsgången med tre delarbeten, där vi lagt till inspektion med inspektionsfirma efter varje delarbete. Pengarna betalas ut till snickeriföretaget om arbetet utförs enligt kontraktet och om inspektionen blir godkänd.

Det är lätt att gissa att arbetet kanske flutit på annorlunda med ett stort, etablerat företag, men ovan nämnda skäl (rasrisk och liten budget) gör att vi ibland stöter på problem i processen, samtidigt som arbetet rullar på och säkerställs genom inspektion. I inspektionen av första delarbetet godkändes svetsningen av de rostiga balkarna, så redan där är vi ju en bit på väg gällande rasrisken. I slutändan är målet att ha ett förbättrat plank utan rasrisk. Och som tidigare kommunicerats så ber vi om ursäkt för de besvär som renoveringen orsakar för våra medlemmar.

Har ni frågor om bullerplankets renovering? Jag brygger en kanna kaffe söndag eftermiddag den 6/3 och finns tillgänglig på lekplatsen klockan 15.00 för att besvara de frågor ni har. Ni har också möjlighet att framföra allehanda synpunkter som ni har, så kommer jag att försöka ta dem vidare så gott det går. Vänliga hälsningar Helena för styrelsen

Dokumenten inför stämman nu tillgängliga

Dokumenten inför stämman är nu tillgängliga i mappen Protokoll > Handlingar inför stämma > Årsstämma 2022.

Sista anmälningsdatum för stämman var igår 1 mars. Om någon missat att anmäla sig som har för avsikt att närvara, vänligen kontakta h.stjernberg@gmail.com och ange då kostpreferenser eftersom vi traditionsenligt kommer att äta landgång tillsammans!

Bästa hälsningar Styrelsen

Spolning av brunnar

3/2 spolades våra brunnar med gallerlock. Detta görs för att eventuella stopp eller skador ska upptäckas i tid. Allt såg bra ut tack och lov! Lite sand i brunnen vid lekplatsen, men inte farligt mycket.
En liten varning dock. I den lilla brunnen på bilden hittades en massa gamla brunnslock. De har gått sönder och trillat ner i brunnen. Locket håller inte för tyngre belastning, exempelvis en bil. Så om ni kör där – försök att undvika att köra på själva locket. Då håller locket och vi slipper olyckor och stopp i nätet. Vänliga hälsningar Styrelsen

Intresseanmälan trädgårdsgrupp

Våren börjar titta fram. Hurra! På senaste trädgårdsdagen väcktes idén om en trädgårdsgrupp. En grupp bestående av medlemmar som har ett lite större intresse för våra gemensamma trädgårdsytor. Gruppen kan vara både praktisk med trädgårdsarbete och mer teoretisk med tankar och planer. Vem är intresserad? Anmäl intresse till info@gelbgjutaren.se

Vad gör valberedningen inför årsstämman: #1

I valberedningen ingår Sofia Lödöen & Toby Tagesson. Toby har varit sammankallande för valberedningen, men kommer att avgå vid stämman, så där behövs en ersättare. Stämman väljer valberedning, så var redo för detta på stämman.

Proceduren är annars att valberedningen i slutet av året inbjuds till ett styrelsemöte där de ombeds påbörja sitt arbete. Ofta inleder valberedningen med att undersöka vilka i styrelsen som önskar fortsätta eller kanske vill avgå. Därefter skickar valberedningen ut ett mail till samfällighetens medlemmar där medlemmar kan visa intresse för att vara med i styrelsen eller föreslå någon (vidtalad) medlem. Därefter skrivs ett dokument ihop med förslag till styrelse, vilket presenteras och beslutas av stämman.

Valberedningen lyder direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. Styrelsen ger inte uppdrag till valberedningen utan de arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Vad gör styrelsen inför årsstämman #3: förberedande möte

Här kommer del 3 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Igår sammanträdde styrelsen – via Zoom – för att ytterligare planera det som behövs inför stämman den 16 mars. Vi tittade på vår underhållsplan, på årsbokslut, möjlig lokal att boka. Vi har ett dokument som heter ”checklista inför årsstämman” och detta gicks igenom.

Sist men inte minst diskuterade vi möjligheten för oss alla att hålla stämman på plats (inte digital) och äta en traditionell LANDGÅNG så som årsstämman brukar göra.

Vad gör styrelsen inför årsstämman #2: budgetarbete

Här kommer del 2 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Vår kassör Hanna har förberett ett bokslut och även gjort en budget som vi fattar beslut om på stämman. Samfällighetens styrelse har skaffat Visma e-ekonomi, som gör att vi har omedelbar översikt över vår ekonomi om det är något vi behöver kolla upp eller planera.

Idag har ni i era brevlådor fått ut kallelse, dagordning och en mall för motionsskrivning.
– Stämman äger rum 16 mars klockan 19. Plats får vi återkomma om. Vi har inte bokat lokal ännu pga osäkerhet kring pandemiläget.

– Ett litet fel har letat sig in i dagordningen tyvärr! Punkt 9a är en gammal rest från förra året, så stryk gärna den. Vi ska inte fatta något beslut på kommande stämma om finansiering av bullerplank, det har vi ju redan gjort, förlåt sekreterarens slarv.

Vi välkomnar era motioner som ska vara inne senast 15/2. Vänliga hälsningar Styrelsen

Vad gör styrelsen inför årsstämman #1: delägarförteckning

Här kommer lite information om vad som görs innan vi i samfälligheten har vår årsstämma.

Stämman äger i år rum 16 mars och just nu är styrelsen igång med bitar som (eventuell) lokalbokning, ekonomi, revision och liknande. Dagens inlägg handlar om delägarförteckning. I bilden som ni ser har jag just fått äkta post från Lantmäteriet med samfällighetens delägarförteckning. Den visar vilka som äger fastigheterna i samfälligheten. Den måste beställas från Lantmäteriet i god tid innan stämman.

Utifrån delägarförteckningen skapar sekreteraren en debiteringslängd. Den finns med på dagordningen för stämman och vi röstar om att godkänna den varje år. I debiteringslängden står alla fastighetsägare och därefter vilken månadssumma vi betalar. Utan att rösta om debiteringslängden kan vi i styrelsen inte ta in dessa avgifter, som ju går till allt vårt gemensamma (trädgårdsskötsel, underhåll osv). Därför är både delägarförteckning och debiteringslängd två viktiga bitar inför stämman!