Enkät från Solcellsgruppen

Solceller och elbilsladdning

För att kunna ta oss vidare i frågan om solceller på våra tak och hur vi laddar framtida elbilar kommer här en enkät med 4st förslag som arbetsgruppen har tagit fram.

Dessa förslag ska ses som en intresseanmälan och är inte bindande på något sätt. De framröstade förslagen kommer sedan att leda till konkreta offerter från minst
tre leverantörer. Det blir sedan upp till styrelsen att lägga fram ett förslag och hur vi fattar beslut i frågan.

Ladda ner enkäten här