Viktig information till medlemmar angående Samfällighetens fjärrvärmeanläggning /vattenförrådet

Bakgrund:

Samfälligheten har ett förråd där Eon förvarar ett aggregat för fjärrvärme. Förrådet ägs av Samfälligheten och anläggningen ägs av Eon. (Förrådet kallas ibland vattenförrådet på grund av att inkommande vattenledningar finns där).
Eon genomförde nyligen en inspektion som landade i att de önskar byta aggregatet, som är från 1980. Eon menar att åldern på anläggningen gör det riskfyllt. Vid funktionsfel kan de flesta av oss stå helt utan värme. Ett nytt aggregat kostar ca en halv miljon och eftersom vattenförrådets skick är för dåligt, vill Eon inte byta anläggning förrän förrådet är upprustat (exempelvis är väggarna fuktskadade).
Eon önskar att vi utarbetar en tidsplan och dessutom underrättar dem efter hand om alla steg i upprustningen av vattenförrådet. Bytet av aggregatet måste ske när det är varmt ute, eftersom värme och varmvatten måste stängas av helt i 36 timmar. Bytet måste därför gå smidigt och vara välplanerat. Bytet är preliminärt planerat till augusti månad.

Åtgärder:

Styrelsen har haft flera möten (både extra styrelsemöten och möten med Eon) för att hitta en bra lösning. Vattenförrådet har inspekterats med hjälp av entreprenörer, som meddelat hur stora delar av förrådet som måste renoveras. Offerter har tagits in och summan blir i skrivande stund runt 75 000:-. Förrådet kommer att upprustas med nya reglar, nya vattentåliga väggskivor, nya golvbrunnar med råttstopp samt ska flytspackling av golvet ske. Ytskikten byts ut, men slutmålningen får ske på en höststädning.
För att lösa detta omgående har styrelsen beslutat att ta pengarna för renoveringen av vårt befintliga sparkapital (i skrivande stund ca 109 000 kr). Då vi har som avsikt att ha ett sparande i samfälligheten måste utgifterna för framtida renoveringar och underhåll ses över. Vi har tex även ett stort behov av att göra en omfattande renovering av vårt bullerplank. Den avgift vi betalar idag räcker dåligt för att täcka alla dessa behov. Vi kommer att kalla till en extrastämma i september och lägga fram några konkreta förslag på hur dessa framtida utgifter ska finansieras. Mer info om detta kommer att komma efter styrelsens ordinarie möte i augusti.
Kontakta gärna styrelsen via info@gelbgjutaren.se eller kom och prata med oss! Ytterligare utskick om aggregatets byte kommer så fort vi vet mer!

Vänliga hälsningar styrelsen Jessika Forsberg, ordförande, Rikard Jakobsson, kassör, Åsa Jarlstam, ledamot, Michael Lindström, ledamot, Helena Stjernberg, sekreterare. Anders Olsson, suppleant