Fotbollsplanen stängs av

Bästa medlemmar!
På grund av skaderisk kommer fotbollsplanen att stänga en period med början redan måndag vecka 36. Planen kommer att fräsas för att medge att vi får fäste med nytt gräs i underlaget kring de brunnslock som sticker upp vid ena delen av planen.
Fräsning börjar under veckans gång, och på städdagen 11/9 jobbar vi tillsammans vidare med planen för att få ut jord över planen samt så gräs tillsammans.

Under perioden kommer planen att behöva vara helt avstängd tyvärr. Hoppas vi ska få till en riktigt fin och säker plan när allt arbete är klart. Ni är flera som sett och påtalat riskerna med brunnslocken, så vi får hålla ut tills allt ser bra ut igen.

Fotbollsplanen
Fotbollsplanen
Vänliga hälsningar Styrelsen