Sammanfattning av vad styrelsen jobbat med under 2020. Del 2: översvämningsrisker

För att ta reda på mer om samfällighetens översvämningsrisker har Styrelsen fördjupat arbetet kring detta. Redan i underhållsplanen fanns en punkt kring undersökning av dräneringsrör i en av våra längor. Efter att en enskild medlem haft en översvämning i källaren aktualiserades frågan, och i samtal med VA Syd fick Axel tillgång till dokument som visar hur ledningsrör ligger under och kring våra hus.

För att gå grundligt tillväga kontaktade Rikard Avloppsjouren, som vi tidigare använt för at filma dräneringsrör. De emottog de ritningar som Axel fått från VA Syd och utredde sedan skicket på rör och brunnar. Detta är deras preliminära resultat (de ska skicka rapport):

Alla rör och brunnar som de hittade och som gick att filma är nu kontrollerade. Till allas vår glädje finns det inga avvikelser som de kunde hitta i vårt system. Både dagvatten och dräneringssystem är i mycket bra skick och de kunde inte hitta några förskjutningar (vilket är vanligt) eller ansamlingar av vatten. De är också av tron att vår senaste stora översvämning handlade om att våra brunnar svämmade över på grund av ett kollapsat avloppssystem (kommunens ute i gatan). Om vi vill gå vidare med filmning kan de i enskilda hushåll som upplevt större problem än oss andra, gå in och filma dessa enskilt.

Detta är ett arbete som styrelsen tror ska vara till hjälp framöver. Vet vi mer om nuvarande skick så vet vi också hur vi ska tänka kring investeringar. Både rapport och ritningar över ledningsrör kan efter hand laddas upp på hemsidan så att den som vill kan fördjupa sig!