Dokument till årsstämman 17/3 på gång

Hej! Senast 3/3 publiceras de dokument som är aktuella inför årsstämman i Gelbgjutarens samfällighetsförening. Ni hittar dem i mappen Protokoll > Handlingar inför stämma > Årsstämma 2021.

Eftersom vi håller årsstämman digitalt är ni välkomna att testa tekniken i ett övningsmöte den 8 mars. Kontakta Åsa på asa.jarlstam@gmail.com om du vill vara med och prova.

Själva årsstämman äger rum 17/3 klockan 19.00. Sista anmälningsdag är 1/3 och information finns i kallelsen som är publicerad i mappen med stämmans dokument.
Varmt välkomna! Styrelsen