Stämmans anteckningar finns nu på plats

Enligt stadgarna ska stämmans anteckningar tillgängliggöras senast 2 veckor efter stämman. Det gör de nu i mappen Våra arkiverade protokoll. Tack för fin justering Daniel & Kyan! /Helena