Alla inlägg av admin

Sydantenn

Där är ju en del frågor om vad som ska göras om man upplever störningar i driften av kabel TV och/eller bredbandet

Dessvärre finns det ingen lätt pdf-guide att tillgå då dessa tenderar bli inaktuella så Sydantenn hänvisar till sin hemsida, skulle problemet vara att man inte kommer ut på nätet så kan man självklart ringa deras kundtjänst på 040-6012222.

På Sydantenns hemsida kan man välja vilket område man behöver hjälp med:
För TV så är det IPTV som gäller
För bredband
För IP-telefoni
För e-post

Allra bäst är att alltid kolla driftinformation innan man kontaktar Sydantenn.

Ett lite tips är om att ni upplever problem är att starta om enheten genom att helt enkelt dra ut kontkten och vänta 12 sekunder sedan koppla in enheten igen.

Julgranständning

Liten teaser:
Den 1:a advent dvs den 1 december är det dags för Gelbgjutarens traditionella ”julgranständning” med glögg och pepparkakor.
Mer info kommer när det närmar sig.

Hälsningar
Styrelsen

Förnyelse av fjärrvärmecentralen hos Samfälligheten Gelbgjutaren

E.ON Värme investerar för framtiden och totalrenoverar Gelbgjutarens fjärrvärmecentral. Den gamla fjärrvärmecentralen närmar sig slutet av sin livslängd och kommer att rivas. En helt ny och modern fjärrvärmecentral kommer att installeras i dess ställe. Renoveringens syfte är att trygga en säker och effektiv värmeleverans för många år framöver.

Renoveringen startar måndagen den 16 september 2019, kl. 07:00 och planeras att pågå som längst till tisdagen den 17 september 2019 kl. 17:00 . Under E.ON Värmes renoveringsarbete kommer både radiatorvärmen och varmvattnet att vara helt bortkopplat. Samtidigt som E.ON Värme utför arbete på fjärrvärmecentralen har Samfällighet Gelbgjutaren beslutat att få utfört arbete som kommer att påverka kallvattnet, varför kallvattnet i perioder också kommer att vara avstängt under nämnda dagar. Tappa gärna upp kallvatten i förväg i t.ex. dunkar för ert husbehov.

Om du önskar uppdaterad information om avbrottet i realtid rekommenderas E.ONs tjänst föravbrottsinformation via sms eller e‐post.

Vid frågor rörande E.ON Värmes arbete kontakta: Christian Helgesson, 0703‐067791

Planerat driftarbete från Teracom

Tisdag 10 september 2019 genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning som påverkar dina tv-kanaler.

Det medför ett avbrott på följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4 mellan 10:00 – 18:00.
Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod.

Vänliga hälsningar
Sydantenn o. Tele AB

Viktig information till medlemmar angående Samfällighetens fjärrvärmeanläggning /vattenförrådet

Bakgrund:

Samfälligheten har ett förråd där Eon förvarar ett aggregat för fjärrvärme. Förrådet ägs av Samfälligheten och anläggningen ägs av Eon. (Förrådet kallas ibland vattenförrådet på grund av att inkommande vattenledningar finns där).
Eon genomförde nyligen en inspektion som landade i att de önskar byta aggregatet, som är från 1980. Eon menar att åldern på anläggningen gör det riskfyllt. Vid funktionsfel kan de flesta av oss stå helt utan värme. Ett nytt aggregat kostar ca en halv miljon och eftersom vattenförrådets skick är för dåligt, vill Eon inte byta anläggning förrän förrådet är upprustat (exempelvis är väggarna fuktskadade).
Eon önskar att vi utarbetar en tidsplan och dessutom underrättar dem efter hand om alla steg i upprustningen av vattenförrådet. Bytet av aggregatet måste ske när det är varmt ute, eftersom värme och varmvatten måste stängas av helt i 36 timmar. Bytet måste därför gå smidigt och vara välplanerat. Bytet är preliminärt planerat till augusti månad.

Åtgärder:

Styrelsen har haft flera möten (både extra styrelsemöten och möten med Eon) för att hitta en bra lösning. Vattenförrådet har inspekterats med hjälp av entreprenörer, som meddelat hur stora delar av förrådet som måste renoveras. Offerter har tagits in och summan blir i skrivande stund runt 75 000:-. Förrådet kommer att upprustas med nya reglar, nya vattentåliga väggskivor, nya golvbrunnar med råttstopp samt ska flytspackling av golvet ske. Ytskikten byts ut, men slutmålningen får ske på en höststädning.
För att lösa detta omgående har styrelsen beslutat att ta pengarna för renoveringen av vårt befintliga sparkapital (i skrivande stund ca 109 000 kr). Då vi har som avsikt att ha ett sparande i samfälligheten måste utgifterna för framtida renoveringar och underhåll ses över. Vi har tex även ett stort behov av att göra en omfattande renovering av vårt bullerplank. Den avgift vi betalar idag räcker dåligt för att täcka alla dessa behov. Vi kommer att kalla till en extrastämma i september och lägga fram några konkreta förslag på hur dessa framtida utgifter ska finansieras. Mer info om detta kommer att komma efter styrelsens ordinarie möte i augusti.
Kontakta gärna styrelsen via info@gelbgjutaren.se eller kom och prata med oss! Ytterligare utskick om aggregatets byte kommer så fort vi vet mer!

Vänliga hälsningar styrelsen Jessika Forsberg, ordförande, Rikard Jakobsson, kassör, Åsa Jarlstam, ledamot, Michael Lindström, ledamot, Helena Stjernberg, sekreterare. Anders Olsson, suppleant

Enkät från Solcellsgruppen

Solceller och elbilsladdning

För att kunna ta oss vidare i frågan om solceller på våra tak och hur vi laddar framtida elbilar kommer här en enkät med 4st förslag som arbetsgruppen har tagit fram.

Dessa förslag ska ses som en intresseanmälan och är inte bindande på något sätt. De framröstade förslagen kommer sedan att leda till konkreta offerter från minst
tre leverantörer. Det blir sedan upp till styrelsen att lägga fram ett förslag och hur vi fattar beslut i frågan.

Ladda ner enkäten här

Info från Sydantenn

PLANERAT DRIFTSAVBROTT
Vi kommer att utföra en omläggning av våra system den 5 mars mellan 03.00 och 05.00 som berör Gelbgjutarens Samfällighetsförening.

Detta innebär att de boende kan komma att behöva starta om sina enheter.

Efter omläggningen kommer tjänsterna att fungera som vanligt.
Vänliga hälsningar

Sydantenn o. Tele AB

Julgranständning

Välkommen till Gelbgjutarens årliga julgranständning.

Vi möts söndag 25/11 16.00 på lekplatsen och tänder belysningen.
Det bjuds på glögg och pepparkakor. För hållbarhetens skull får ni gärna ta med er egen glöggmugg!

Varma hälsningar
Styrelsen