Bullerplanksrenovering

Styrelsen har fått in synpunkter om renoveringen av bullerplanket. Vi tackar för allt som kan hjälpa oss framåt i renoveringen. Vi har gärna dialog med er medlemmar eftersom det kan förbättra arbetet. Vi vill samtidigt passa på att nämna hur förutsättningarna och arbetsgången är tänkt.

När vi upptäckte att bullerplanket var rostigt i sina infästningar ville vi komma igång med en renovering eftersom vi ansåg att det fanns en rasrisk. Ett helt nytt plank hade varit det bästa, men samfälligheten har inte pengar i den omfattningen att vi kan få ihop till något nytt på flera år. Vi röstade därför på stämman om extrainsättningar, samtidigt som vi använde av det sparkapital vi hade, för att komma igång med renoveringen. Vi såg det inte som ett alternativ att ta in en omgång extrainsättning till på 6000 kr/fastighet, dels eftersom det är en stor summa för många, men främst för att inte riskera ras ut mot PA Hanssons väg.

Budgeten på runt 300 000 var liten och de prisförslag vi fick in låg på det dubbla, men det företag vi valde låg prisförslaget på vår målsumma. Företaget är ganska nytt, så för att försäkra oss om bästa möjliga arbetsgång valde vi att lägga upp ett kontrakt med assistans av jurist. Vi valde också att lägga upp arbetsgången med tre delarbeten, där vi lagt till inspektion med inspektionsfirma efter varje delarbete. Pengarna betalas ut till snickeriföretaget om arbetet utförs enligt kontraktet och om inspektionen blir godkänd.

Det är lätt att gissa att arbetet kanske flutit på annorlunda med ett stort, etablerat företag, men ovan nämnda skäl (rasrisk och liten budget) gör att vi ibland stöter på problem i processen, samtidigt som arbetet rullar på och säkerställs genom inspektion. I inspektionen av första delarbetet godkändes svetsningen av de rostiga balkarna, så redan där är vi ju en bit på väg gällande rasrisken. I slutändan är målet att ha ett förbättrat plank utan rasrisk. Och som tidigare kommunicerats så ber vi om ursäkt för de besvär som renoveringen orsakar för våra medlemmar.

Har ni frågor om bullerplankets renovering? Jag brygger en kanna kaffe söndag eftermiddag den 6/3 och finns tillgänglig på lekplatsen klockan 15.00 för att besvara de frågor ni har. Ni har också möjlighet att framföra allehanda synpunkter som ni har, så kommer jag att försöka ta dem vidare så gott det går. Vänliga hälsningar Helena för styrelsen