Dokumenten inför stämman nu tillgängliga

Dokumenten inför stämman är nu tillgängliga i mappen Protokoll > Handlingar inför stämma > Årsstämma 2022.

Sista anmälningsdatum för stämman var igår 1 mars. Om någon missat att anmäla sig som har för avsikt att närvara, vänligen kontakta h.stjernberg@gmail.com och ange då kostpreferenser eftersom vi traditionsenligt kommer att äta landgång tillsammans!

Bästa hälsningar Styrelsen