Förberedelser inför årsmöte

Torsdag 14/1 kommer styrelsen att ha möte för att börja förbereda årsstämman 17/3. Med tanke på samhällsläget och smittspridning så kommer årsmötet nog att få hållas digitalt. Kulladalsskolans matsal är bokad i fall det går att träffas fysiskt. Det kommer snart en lapp för att lämna in motioner. Vet man redan nu att man vill lämna en motion går det såklart bra.

Mötesanteckningar från 2020 laddas nu upp på hemsidan om ni vill läsa. Arbetet för styrelsen har under 2020 mycket handlat om att undersöka finansiering och renovering av vårt bullerplank, att titta på dränering, rör och brunnar, att som styrelse arbeta med Visma för våra fakturor, belysning på parkering, områdesskötsel, besiktning av lekplatsen och eventuell övervakning av parkeringsplatsen, med mycket mer!

Välkomna att kontakta oss på info@gelbgjutaren.se om ni har några frågor!