Dokumenten inför stämman nu tillgängliga

Dokumenten inför stämman är nu tillgängliga i mappen Protokoll > Handlingar inför stämma > Årsstämma 2022.

Sista anmälningsdatum för stämman var igår 1 mars. Om någon missat att anmäla sig som har för avsikt att närvara, vänligen kontakta h.stjernberg@gmail.com och ange då kostpreferenser eftersom vi traditionsenligt kommer att äta landgång tillsammans!

Bästa hälsningar Styrelsen

Spolning av brunnar

3/2 spolades våra brunnar med gallerlock. Detta görs för att eventuella stopp eller skador ska upptäckas i tid. Allt såg bra ut tack och lov! Lite sand i brunnen vid lekplatsen, men inte farligt mycket.
En liten varning dock. I den lilla brunnen på bilden hittades en massa gamla brunnslock. De har gått sönder och trillat ner i brunnen. Locket håller inte för tyngre belastning, exempelvis en bil. Så om ni kör där – försök att undvika att köra på själva locket. Då håller locket och vi slipper olyckor och stopp i nätet. Vänliga hälsningar Styrelsen

Intresseanmälan trädgårdsgrupp

Våren börjar titta fram. Hurra! På senaste trädgårdsdagen väcktes idén om en trädgårdsgrupp. En grupp bestående av medlemmar som har ett lite större intresse för våra gemensamma trädgårdsytor. Gruppen kan vara både praktisk med trädgårdsarbete och mer teoretisk med tankar och planer. Vem är intresserad? Anmäl intresse till info@gelbgjutaren.se

Vad gör valberedningen inför årsstämman: #1

I valberedningen ingår Sofia Lödöen & Toby Tagesson. Toby har varit sammankallande för valberedningen, men kommer att avgå vid stämman, så där behövs en ersättare. Stämman väljer valberedning, så var redo för detta på stämman.

Proceduren är annars att valberedningen i slutet av året inbjuds till ett styrelsemöte där de ombeds påbörja sitt arbete. Ofta inleder valberedningen med att undersöka vilka i styrelsen som önskar fortsätta eller kanske vill avgå. Därefter skickar valberedningen ut ett mail till samfällighetens medlemmar där medlemmar kan visa intresse för att vara med i styrelsen eller föreslå någon (vidtalad) medlem. Därefter skrivs ett dokument ihop med förslag till styrelse, vilket presenteras och beslutas av stämman.

Valberedningen lyder direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. Styrelsen ger inte uppdrag till valberedningen utan de arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Vad gör styrelsen inför årsstämman #3: förberedande möte

Här kommer del 3 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Igår sammanträdde styrelsen – via Zoom – för att ytterligare planera det som behövs inför stämman den 16 mars. Vi tittade på vår underhållsplan, på årsbokslut, möjlig lokal att boka. Vi har ett dokument som heter ”checklista inför årsstämman” och detta gicks igenom.

Sist men inte minst diskuterade vi möjligheten för oss alla att hålla stämman på plats (inte digital) och äta en traditionell LANDGÅNG så som årsstämman brukar göra.

Vad gör styrelsen inför årsstämman #2: budgetarbete

Här kommer del 2 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Vår kassör Hanna har förberett ett bokslut och även gjort en budget som vi fattar beslut om på stämman. Samfällighetens styrelse har skaffat Visma e-ekonomi, som gör att vi har omedelbar översikt över vår ekonomi om det är något vi behöver kolla upp eller planera.

Idag har ni i era brevlådor fått ut kallelse, dagordning och en mall för motionsskrivning.
– Stämman äger rum 16 mars klockan 19. Plats får vi återkomma om. Vi har inte bokat lokal ännu pga osäkerhet kring pandemiläget.

– Ett litet fel har letat sig in i dagordningen tyvärr! Punkt 9a är en gammal rest från förra året, så stryk gärna den. Vi ska inte fatta något beslut på kommande stämma om finansiering av bullerplank, det har vi ju redan gjort, förlåt sekreterarens slarv.

Vi välkomnar era motioner som ska vara inne senast 15/2. Vänliga hälsningar Styrelsen

Vad gör styrelsen inför årsstämman #1: delägarförteckning

Här kommer lite information om vad som görs innan vi i samfälligheten har vår årsstämma.

Stämman äger i år rum 16 mars och just nu är styrelsen igång med bitar som (eventuell) lokalbokning, ekonomi, revision och liknande. Dagens inlägg handlar om delägarförteckning. I bilden som ni ser har jag just fått äkta post från Lantmäteriet med samfällighetens delägarförteckning. Den visar vilka som äger fastigheterna i samfälligheten. Den måste beställas från Lantmäteriet i god tid innan stämman.

Utifrån delägarförteckningen skapar sekreteraren en debiteringslängd. Den finns med på dagordningen för stämman och vi röstar om att godkänna den varje år. I debiteringslängden står alla fastighetsägare och därefter vilken månadssumma vi betalar. Utan att rösta om debiteringslängden kan vi i styrelsen inte ta in dessa avgifter, som ju går till allt vårt gemensamma (trädgårdsskötsel, underhåll osv). Därför är både delägarförteckning och debiteringslängd två viktiga bitar inför stämman!

Nytt klotter på vårt plank

Vi har fått nytt klotter på vårt bullerplank, ut mot PA Hanssons väg. Färg och penslar finns i vårt förråd och det vore fint om vi kunde hjälpas åt i samfälligheten och någon eller några kunde tänka sig att ta sig an övermålningen av klottret. Tack på förhand hälsar Styrelsen

Besiktning av delarbete 1, 20220118

Idag genomfördes en besiktning av den första delen av bullerplankets renovering. Svetsningen undersöktes specifikt.
Styrelsen har skrivit avtal med byggföretaget om att göra delarbeten av bullerplanket med tillhörande inspektioner för att säkerställa att bygget utförs på rätt sätt. Del 1 av arbetet sträcker sig fram till samfällighetens vattenförråd, del 2 fram till cykelbanan och del 3 fram till vändplatsen. Genom att ha detta tillvägagångssätt är det styrelsens ambition att få koll på arbetet genom hela processen. Vi inväntar besiktningsprotokoll, men arbetet rullar på enligt tidsplan så här långt.

besiktning
Besiktning pågår

Lite information från styrelsen

Renoveringen av bullerplanket är igång och den görs av Jessve snickeri. Jessve har demonterat insidan av bullerplanket i närheten av Truedsgatan och svetsat på nytt stål så att de rostiga delarna i planket ska bli stabila. Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor kring renoveringen, som kommer att pågå från och med nu och några månader framåt.

Vår hemsida låg nere i två dagar. Vi tackar den medlem i samfälligheten som hjälpte oss att rädda hemsidan med hjälp av nödvändiga uppgraderingar!

Vi har fått klotter på vårt bullerplank. Imorgon lördag 15/1 10.00 ses Styrelsen för att snabbt måla över detta. Vill du hjälpa till så är du välkommen!

Gräset har vuxit bra på fotbollsplanen, men marken är ännu mjuk, så förhoppningsvis kan vi öppna i slutet av mars. Vi siktar på det och inväntar även en första klippning av gräsmattan.