Vad gör styrelsen inför årsstämman #2: budgetarbete

Här kommer del 2 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Vår kassör Hanna har förberett ett bokslut och även gjort en budget som vi fattar beslut om på stämman. Samfällighetens styrelse har skaffat Visma e-ekonomi, som gör att vi har omedelbar översikt över vår ekonomi om det är något vi behöver kolla upp eller planera.

Idag har ni i era brevlådor fått ut kallelse, dagordning och en mall för motionsskrivning.
– Stämman äger rum 16 mars klockan 19. Plats får vi återkomma om. Vi har inte bokat lokal ännu pga osäkerhet kring pandemiläget.

– Ett litet fel har letat sig in i dagordningen tyvärr! Punkt 9a är en gammal rest från förra året, så stryk gärna den. Vi ska inte fatta något beslut på kommande stämma om finansiering av bullerplank, det har vi ju redan gjort, förlåt sekreterarens slarv.

Vi välkomnar era motioner som ska vara inne senast 15/2. Vänliga hälsningar Styrelsen

Vad gör styrelsen inför årsstämman #1: delägarförteckning

Här kommer lite information om vad som görs innan vi i samfälligheten har vår årsstämma.

Stämman äger i år rum 16 mars och just nu är styrelsen igång med bitar som (eventuell) lokalbokning, ekonomi, revision och liknande. Dagens inlägg handlar om delägarförteckning. I bilden som ni ser har jag just fått äkta post från Lantmäteriet med samfällighetens delägarförteckning. Den visar vilka som äger fastigheterna i samfälligheten. Den måste beställas från Lantmäteriet i god tid innan stämman.

Utifrån delägarförteckningen skapar sekreteraren en debiteringslängd. Den finns med på dagordningen för stämman och vi röstar om att godkänna den varje år. I debiteringslängden står alla fastighetsägare och därefter vilken månadssumma vi betalar. Utan att rösta om debiteringslängden kan vi i styrelsen inte ta in dessa avgifter, som ju går till allt vårt gemensamma (trädgårdsskötsel, underhåll osv). Därför är både delägarförteckning och debiteringslängd två viktiga bitar inför stämman!

Nytt klotter på vårt plank

Vi har fått nytt klotter på vårt bullerplank, ut mot PA Hanssons väg. Färg och penslar finns i vårt förråd och det vore fint om vi kunde hjälpas åt i samfälligheten och någon eller några kunde tänka sig att ta sig an övermålningen av klottret. Tack på förhand hälsar Styrelsen

Besiktning av delarbete 1, 20220118

Idag genomfördes en besiktning av den första delen av bullerplankets renovering. Svetsningen undersöktes specifikt.
Styrelsen har skrivit avtal med byggföretaget om att göra delarbeten av bullerplanket med tillhörande inspektioner för att säkerställa att bygget utförs på rätt sätt. Del 1 av arbetet sträcker sig fram till samfällighetens vattenförråd, del 2 fram till cykelbanan och del 3 fram till vändplatsen. Genom att ha detta tillvägagångssätt är det styrelsens ambition att få koll på arbetet genom hela processen. Vi inväntar besiktningsprotokoll, men arbetet rullar på enligt tidsplan så här långt.

besiktning
Besiktning pågår

Lite information från styrelsen

Renoveringen av bullerplanket är igång och den görs av Jessve snickeri. Jessve har demonterat insidan av bullerplanket i närheten av Truedsgatan och svetsat på nytt stål så att de rostiga delarna i planket ska bli stabila. Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor kring renoveringen, som kommer att pågå från och med nu och några månader framåt.

Vår hemsida låg nere i två dagar. Vi tackar den medlem i samfälligheten som hjälpte oss att rädda hemsidan med hjälp av nödvändiga uppgraderingar!

Vi har fått klotter på vårt bullerplank. Imorgon lördag 15/1 10.00 ses Styrelsen för att snabbt måla över detta. Vill du hjälpa till så är du välkommen!

Gräset har vuxit bra på fotbollsplanen, men marken är ännu mjuk, så förhoppningsvis kan vi öppna i slutet av mars. Vi siktar på det och inväntar även en första klippning av gräsmattan.

Belysning och bullerplank

Parkeringens belysning
För en kort tid sedan installerades nya lampor på områdets södra parkering så att vi skulle få samma styrka på norra parkeringen som på södra. Bytet fanns med i vår underhållsplan. Boende på Andersgatan, alltså mittemot lamporna, kontaktade styrelsen och undrade om ljuset går att ändra eftersom det lyser in i deras rum och upplevs störande. Styrelsen har kontaktat elföretaget som gjort bytet och fått bekräftat att det är samma lampor som på norra parkeringen. Vi får nu tillsammans med elföretaget se om vi kan hitta en lösning som ger tillräcklig styrka över parkeringen men som inte upplevs som störande för boende kring oss.

Bullerplank
Renoveringen av vårt bullerplank: som Styrelsen tidigare meddelat inkom ett prisförslag på kring 300 000:- för renoveringen av vårt bullerplank. Detta prisförslag kom från Jessve snickeri. Det var den summa som vi diskuterat tillsammans i samfälligheten och tillsammans också sparat in pengar till. Övriga offerter låg på upp mot dubbla priset. Styrelsen har nu skrivit avtal med Jessve snickeri. Vi har haft avtalet hos vår jurist så att det så långt som möjligt kan bli en säker process. Är ni intresserade av att se avtal och liknande, så hör av er till oss, vi har dokumenten tillgängliga. Jessve snickeri kan därmed inom kort gå igång med renoveringen. Styrelsen kommer snart kontakta medlemmar vars trädgårdar berörs av renoveringen så att det blir en bra arbetsgång.

Trevlig adventshelg! önskar Styrelsen

Julträdständning och trädgårdsentreprenör

Två informationspunkter:
– På söndag ses vi klockan 16.00 på lekplatsen för den årliga julträdständningen inklusive glögg & pepparkakor 🥰
– I veckan började en ny trädgårdsentreprenör Green landscaping hos oss. Green kommer att ta hand om vår trädgårdsskötsel från och med nu, och är ett byte efter styrelsens översyn av avtal. Valet föll på Green tack vare företagets referenser och prisbild.

Hoppas vi ses på söndag! Vänliga hälsningar Styrelsen

Uppdatering bullerplank

Styrelsen har som vi meddelat i tidigare inlägg genomfört en oberoende besiktning av bullerplanket. Den gav oss input på att den summa vi beräknat för renovering bör vara möjlig att sikta på (300 000:- ). Senast hade vi fått in två skarpa offerter med hög prisnivå och vi väntade på en tredje. Offert nummer tre har nu kommit och den låg på den önskvärda summan, strax över 300 000. Därför har styrelsen beslutat att gå vidare med detta snickeri som heter Jessve snickeri. Jessve kommer att få göra ett arbetsprov för att få jobbet, så att vi ser att arbetet blir väl utfört och att gjutningen blir välgjord. Vi har besked från Jessve att första steget kommer att ske inom kort. Så vi i styrelsen jobbar vidare och uppdaterar er så fort vi har mer information. Hör gärna av er till info@gelbgjutaren.se om ni har frågor. De som bor nära bullerplanket kommer att få information så fort något avgörande händer! Vänliga hälsningar Styrelsen

Tre informationspunkter

Trädgårdsavfall: Några säckar trädgårdsavfall finns kvar efter städdagen. Finns det någon eller några som kan förbarma sig över dessa och köra en säck eller två till tippen?

Bullerplank: Styrelsen har fått in två skarpa offerter med olika prisnivå och väntar nu på den tredje och sista. Efter den oberoende besiktning som gjordes fick vi input på att den summa vi beräknat för renovering bör vara möjlig att sikta på (300 000:- ). Offert nummer ett låg en bit över vår önskvärda summa. Offert nummer två ligger på strax över den önskvärda summan. Detta snickeri har också möjlighet att börja med renoveringen i höst.
Vi väntar på offert nummer 3 som har utlovats komma inom några veckor.
Tilläggas kan är att byggföretag är ganska populära just nu och inte har brist på jobb (sannolikt en pandemieffekt), men vi jobbar vidare i frågan. Mer information kommer så fort vi kunnat jämföra offerterna.

Fotbollsplanen: enligt SMHI väntas regn tisdag, torsdag och fredag denna vecka, vilket borde vara helt perfekt för de gräsfrön som en tapper skara strödde ut i ösregn häromsistens, tack alla för det!

Vänliga hälsningar Styrelsen

Fotbollsplanen stängs av

Bästa medlemmar!
På grund av skaderisk kommer fotbollsplanen att stänga en period med början redan måndag vecka 36. Planen kommer att fräsas för att medge att vi får fäste med nytt gräs i underlaget kring de brunnslock som sticker upp vid ena delen av planen.
Fräsning börjar under veckans gång, och på städdagen 11/9 jobbar vi tillsammans vidare med planen för att få ut jord över planen samt så gräs tillsammans.

Under perioden kommer planen att behöva vara helt avstängd tyvärr. Hoppas vi ska få till en riktigt fin och säker plan när allt arbete är klart. Ni är flera som sett och påtalat riskerna med brunnslocken, så vi får hålla ut tills allt ser bra ut igen.

Fotbollsplanen
Fotbollsplanen
Vänliga hälsningar Styrelsen