Spolning av brunnar

3/2 spolades våra brunnar med gallerlock. Detta görs för att eventuella stopp eller skador ska upptäckas i tid. Allt såg bra ut tack och lov! Lite sand i brunnen vid lekplatsen, men inte farligt mycket.
En liten varning dock. I den lilla brunnen på bilden hittades en massa gamla brunnslock. De har gått sönder och trillat ner i brunnen. Locket håller inte för tyngre belastning, exempelvis en bil. Så om ni kör där – försök att undvika att köra på själva locket. Då håller locket och vi slipper olyckor och stopp i nätet. Vänliga hälsningar Styrelsen