Vad gör valberedningen inför årsstämman: #1

I valberedningen ingår Sofia Lödöen & Toby Tagesson. Toby har varit sammankallande för valberedningen, men kommer att avgå vid stämman, så där behövs en ersättare. Stämman väljer valberedning, så var redo för detta på stämman.

Proceduren är annars att valberedningen i slutet av året inbjuds till ett styrelsemöte där de ombeds påbörja sitt arbete. Ofta inleder valberedningen med att undersöka vilka i styrelsen som önskar fortsätta eller kanske vill avgå. Därefter skickar valberedningen ut ett mail till samfällighetens medlemmar där medlemmar kan visa intresse för att vara med i styrelsen eller föreslå någon (vidtalad) medlem. Därefter skrivs ett dokument ihop med förslag till styrelse, vilket presenteras och beslutas av stämman.

Valberedningen lyder direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. Styrelsen ger inte uppdrag till valberedningen utan de arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.