Vad gör styrelsen inför årsstämman #3: förberedande möte

Här kommer del 3 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Igår sammanträdde styrelsen – via Zoom – för att ytterligare planera det som behövs inför stämman den 16 mars. Vi tittade på vår underhållsplan, på årsbokslut, möjlig lokal att boka. Vi har ett dokument som heter ”checklista inför årsstämman” och detta gicks igenom.

Sist men inte minst diskuterade vi möjligheten för oss alla att hålla stämman på plats (inte digital) och äta en traditionell LANDGÅNG så som årsstämman brukar göra.