Vad gör styrelsen inför årsstämman #2: budgetarbete

Här kommer del 2 i den lilla informationsserien om styrelsens arbete inför stämman. Vår kassör Hanna har förberett ett bokslut och även gjort en budget som vi fattar beslut om på stämman. Samfällighetens styrelse har skaffat Visma e-ekonomi, som gör att vi har omedelbar översikt över vår ekonomi om det är något vi behöver kolla upp eller planera.

Idag har ni i era brevlådor fått ut kallelse, dagordning och en mall för motionsskrivning.
– Stämman äger rum 16 mars klockan 19. Plats får vi återkomma om. Vi har inte bokat lokal ännu pga osäkerhet kring pandemiläget.

– Ett litet fel har letat sig in i dagordningen tyvärr! Punkt 9a är en gammal rest från förra året, så stryk gärna den. Vi ska inte fatta något beslut på kommande stämma om finansiering av bullerplank, det har vi ju redan gjort, förlåt sekreterarens slarv.

Vi välkomnar era motioner som ska vara inne senast 15/2. Vänliga hälsningar Styrelsen